د انرژۍ خدمتونو د تنظیم ادارې ماموریت، لیدلوری، ارزښتونه او لويي موخي

 

 

ليدلوری:

د انرژي خدمتونو د تنظیم اداره غواړي د خوځنده مدیریتي جوړښت, وړ بشري سرچينې او پرمختللي تکنالوژی په مټ د ټولنیزي هوسایني، بسیایني او اقتصادي پياوړتيا په موخه بنسټیزه، پیاوړې او ډاډمنه انرژي، د انرژی د پرمختگ د هر اړخيز مديریت او برېښنا د بازار موندني له لاري رامنځته کړي تر څو افغانستان د سیمه ييزي انرژی او برېښنا په مرکز بدل شي.

ماموریت :

د انرژي خدمتونو د تنظیم اداره ژمنه ده چي د خپلو لويو پلانونو او سیاسي موخو  په ځواک، له بازار څخه د څارني، تنظیم په وړ بنسټیز او هر اړخیز مدیریت سره ډاډمنه، لويه وړتيا لرونکې انرژي چي د هیواد د اقتصادي او ټولنيزو پرمختگونو ضامنه وي، چمتو کړي تر څو افغانستان د سیمه ییزي انرژی او برېښنا د راکړي ورکړي مرکز وگرځي.

لويي موخي:

۱- په هيواد کي د انرژی د امنیت ټينگښت؛

۲- د انرژی د بازار پراختیا او په هیواد دننه یې څارنه؛

۳- د نوي انرژی په ونډي سره, د برېښنا انرژی د سکتور بنسټیز پرمختگ؛

۴- د خصوصي برخي د مشارکت غوړېدا؛

۵-  هیواد د سیمه ییزي انرژی د سوداگری او ټرانزیټ په څلور لاري بدلول.

 

ارزښتونه:

۱- متوازنې  پراختیا ته غاړه ایښودل؛

۲- د ملي، اخلاقي او حرفه اي ارزښتونو رعایتول؛

۳- د عامه منابعو څخه موثره او مثمره استفاده؛

۴- د قانون حاکمیت، نظم او انضباط ته غاړه ایښودنه؛

۵- مسولیت منل او په ښه حکومتوالي کې د شفافیت تامین؛

۶- د دوامدارې پراختیا د اصولو رعایت او د چاپیریال ساتنې ساتل؛

۷- مادي او معنوي مالکیت ته درناوی او د خصوصي برخې د ونډې زیاتول؛

۸- د هیواد علیا مصالح ته درناوی؛

۹- د انرژي د پراختیا په سکتور کې  د ښځو او ځوانانو ګډون ته درناوی.