د انرژي خدمتونو د تنظیم ادارې د لوی رئیس ژوند­­ لیک

 

ډاکټر داوود میرزایي، هستوي فزیک برخه کې د هیواد څخه بهر د دکتورا تر کچې پورې لوړې زده کړې، کړې او خپل تحصیلي دوره کې یې د هستوي فزیک راکټورونو، ذراتو ګړۍ کوونکو، هستوي فزیک ساتلو، پلازما او توکامک څانګو او همدارنګه د طبي هستوي څانګې او د سرطان درملنې  په اړه یې په معتبرو ژورنالونو کې  مقالې خپاره شوي دي.

ډاکټر داوود میرزایي په ۱۳۹۵ کال کې هیواد ته راستون شو او وروسته د کابل پوهنتون د فزیک پوهنځي کې يې د علمي کدر په توګه دنده پيل کړ­­او په لومړۍ کال کې يې د پوهنتون استادانو ته څو ملي کنفرانسونه تره سره کړل. هغه په ۱۳۹۷ کال کې د ولسمشر د دوهم معاون د اوبو او انرژۍ سلاکار په توګه و ټاکل شو او دهغه ترڅنګ د هستوي او اټومي فزیک آمرپه توګه، د کابل پوهنتون د استراتیژيک پلان پلي کولو د نظارت کميټې رئیس، د لوړو زده کړو وزرات لپاره د لوړو زده کړو وزارت  د استراتیژیک پلان جوړولو کميټې رئیس، د بهرنیو چارو وزارت د نړیوالو کنفرانسونو ریاست کې د فزیک پوهنځي استازی، د هستوي فزیک څانګې او ویانا  IAEAاټومي انرژۍ آژانس اصلي ارتباطي او د لوړو زده کړو وزارت په نورو کمیټو کې دنده ترسره کړي.

ډاکټر داوود میرزایي په هیواد کې د لومړي ځل لپاره د هستوي فزیک ماسټرۍ بنسټ يې د هستوي فزیک علم محلي کولو لپاره اېښود او د لیسانس دوري هستوي فزیک کتابونه يې ژباړلې دي.

اوس، ولسمشر­د یوه فرمان په ترڅ کې د هیواد د انرژي مدیریت دنده ورته سپارلې او پرته له شکه د علمي او تجربي وړتیاوو په درلودلو سره د انرژي سکټور برخه کې به ګټور واقع شي.