معرفی هشت زون انرژی اداره تنظیم خدمات انرژی

 

 

معرفی هشت زون انرژی اداره تنظیم خدمات انرژی

در تشکیل سال ۱۴۰۰ اداره تنظیم خدمات انرژی هشت زون انرژی و جود دارد که از این هشت زون انرژی، سه زون آن در سال ۱۳۹۹ در تشکیل اضافه گردید و پنج زون آن در سال‌های قبل در تشکیل وزارت انرژی و آب تحت اثر حوزه‌های دریایی فعالیت داشتند. در تشکیل فعلی زون ها، ۷۲ بست شامل می باشد که ۲۳ بست آن پر و ۴۹ بست دیگر آن خالی می باشد و در هر زون ، نه بست وجود دارد.

 

بست های که در تشکیل هر زون است  قرار ذیل می‌باشد.

۱- یک بست رتبه سوم (آمریت)

۲- یک بست رتبه چهارم

۳- دو بست رتبه هفتم

۴- دو بست رتبه هشتم

 

سه زون که در تشکیل سال ۱۳۹۹ جدیدآ اضافه گردیده عبارتند از:  

     ۱ - زون شرق ( کنر) شامل ولایت های ذیل می باشد؛   

        -  کنرها، نورستان و لغمان     

     ۲ - زون جنوب شرق (پکتیا) : زون جنوب‌شرق متشکل از ولایت‌های آتی‌ست؛

       -  پکتیا، لوگر، خوست و پکتیکا  

     ۳– زون مرکز (بامیان) : زون مرکز از این ولایت‌ها تشکیل شده ؛

       -  بامیان، میدان وردک، دایکندی وغور  

 

زون‌های که در تشکیل سال‌های قبل موجود بوده عبارتند از:

   ۱ - زون پایتخت (کابل): در زون پایتخت این ولایت‌ها شامل می‌باشد؛

      - کابل، ننگرهار، کاپیسا، پروان و پنجشیر.

   ۲ – زون غرب (هرات): در زون غرب ولایت‌های ذیل شامل است؛

      - هرات، بادغیس و فراه. 

   ۳–  زون شمال (مزار): زون شمال از و لایت‌های بلخ، سمنگان، سرپل و فاریاب تشکیل گردیده است.

  ۴-  زون شمال‌شرق (کندز): شامل ولایت های ذیل می باشد؛

      - کندز، تخار، بغلان و بدخشان.

۵ –  زون جنوب (هلمند): زون جنوب از ولایت‌های آتی تشکیل شده؛

۶  -  هلمند، قندهار، نیمروز، ارزگان، زابل و غزنی.