اعلان بست رتبه دوم ریاست دفتر اداره تنظیم خدمات انرژی

ESRA.HR

اداره تنظیم خدمات انرژی به منظور سپردن کار به اهل کار و تحقق اهداف عالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان در مورد اصلاح و ایجاد اداره سالم خدمات ملکی به سلسله اعلانات قبلی اینک بست رتبه دوم ریاست دفتر خویش را به منظور استخدام افراد شایسته و مجرب از طریق رقابت آزاد طبق سیستم رتب و معاش به اعلان رقابتی میگذارد؛ متقاضیان محترم میتوانند معلومات کامل در مورد بست های مورد نظر را از لینک های ذیل بدست آورده و با مراجعه به وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به آدرس ذیل:

www.iarcsc.com/pr
بعد از خانه پری فورم با تزئید اسناد تجربه کاری (خلص سوانح ، اسناد معتبر تجربه کاری از قبیل قرار داد کاری و تصدیق تجربه کاری تائید شده) اسناد تائید شده تحصیلی توسط وزارت محترم تحصیلات عالی و اسکن تذکره تابعیت قابل رویت بصورت آنلاین ثبت نام نمایند. همچنین اسناد ارسال شده باید خوانا و واضح باشد.

لینک بست های اعلان شده:

https://tinyurl.com/325t3kw5

https://www.jobs.af/jobs/ryast-dftr-32

https://tinyurl.com/kn7p7spc

آخرین اطلاعیه ها

پنجشنبه ۱۴۰۰/۳/۲۷ - ۱۱:۲
Background image

اعلان دو بست رتبه سوم اداره تنظیم خدمات انرژی (شامل پروژه تغییر)

اداره تنظیم خدمات انرژی به منظور سپردن کار به اهل کار و تحقق اهداف عالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان در مورد اصلاح و ایجاد اداره سالم خدمات ملکی به سلسله اعلانات قبلی اینک (2) بست رتبه . . .

پنجشنبه ۱۴۰۰/۳/۲۰ - ۱۱:۴۰
Background image

اعلان 4 بست رتبه سوم اداره تنظیم خدمات انرژی از طریق برنامه تغییر

اداره تنظیم خدمات انرژی به منظور سپردن کار به اهل کار و تحقق اهداف عالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان در مورد اصلاح و ایجاد اداره سالم خدمات ملکی به سلسله اعلانات قبلی اینک (۴) بست رتبه . . .

پنجشنبه ۱۴۰۰/۳/۲۰ - ۱۱:۲۰
Background image

اعلان بست رتبه دوم ریاست دفتر اداره تنظیم خدمات انرژی

اداره تنظیم خدمات انرژی به منظور سپردن کار به اهل کار و تحقق اهداف عالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان در مورد اصلاح و ایجاد اداره سالم خدمات ملکی به سلسله اعلانات قبلی اینک بست رتبه دوم . . .

بازگشت به اطلاعیه ها