چشم انداز، مأموریت، ارزشها و اهداف کلان اداره تنظیم خدمات انرژی

 

چشم‌­انداز:

اداره‌ تنظیم خدمات انرژی با برخورداری از ساختار مدیریتی پویا، منابع بشری کارآمد و تکنالوژی مدرن، انرژی مطمئن، استطاعت‌پذیر و پایدار را به‌منظور رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی از طریق مدیریت همه‌جانبه‌ی انکشاف انرژی و ایجاد بازار برق، برای مردم تأمین ‌نموده و افغانستان را به مرکز تبادل انرژی منطقه مبدل خواهد ساخت.

مأموریت:

اداره‌ تنظیم خدمات انرژی متعهد است با سیاست­گذاری و پلان‌گذاری کلان، مدیریت همه‌جانبه‌ی انکشاف زیرساخت‌های لازم و تنظیم و نظارت از بازار، انرژی مطمئن، استطاعت‌پذیر و پایدار را که متضمن انکشاف اقتصادی-اجتماعی کشور باشد فراهم نموده و افغانستان را به مرکز تبادل انرژی و برق منطقه تبدیل نماید.

اهداف کلان:

۱- بهبود امنیت انرژی در کشور؛

۲- انکشاف بازار انرژی و نظارت از آن در کشور؛

۳- انکشاف پایدار سکتور انرژی برق با افزایش سهم انرژی‌های تجدیدپذیر؛

۴- گسترش مشارکت بخش خصوصی؛

۵- تبدیل کشور به چهارراه ترانزیت و تجارت انرژی منطقه.

ارزش­ها :

۱- پایبندی به انکشاف متوازن؛

۲- رعایت ارزش‌های ملی، اخلاقی و حرفه‌ای؛

۳- استفاده مؤثر و مثمر از منابع عامه؛

۴- قانون‌مداری و پایبندی به نظم و انضباط کاری؛

۵- مسؤولیت پذیری، تأمین شفافیت و پاسخگویی در حکومتداری خوب؛

۶- رعایت اصول انکشاف پایدار و حفظ ‌محیط زیست؛ 

۷- احترام به مالکیت مادی و معنوی و افزایش مشارکت بخش خصوصی؛

۸- احترام به مصالح علیای کشور؛

۹- احترام به مشارکت بیشتر زنان و جوانان در انکشاف سکتور انرژی.