معرفی رئیس عمومی اداره تنظیم خدمات انرژی


داکتر داود میرزایی در بخش فزیک هسته‌ای تا سطح دکتورا تحصیلات خویش را در خارج از کشور به پایۀ اکمال رسانیده و طی دورۀ تحصیلی خویش در بخش رآکتورهای فزیک هسته‌ای، شتابدهنده‌های ذرات، حفاظ سازی رآکتورهای هسته‌ای، پلاسما و توکامک و هم‌چنین در بخش فزیک هسته‌ای طبی، مطالعۀ درمان سرطان در ژورنال‌های معتبر بین‌المللی مقاله‌های علمی از ایشان به چاپ رسیده است.
داکتر میرزایی در سال 1395 پس از برگشت در پوهنځی فزیک پوهنتون کابل بعنوان کدر علمی آغاز به کار کرد و در اولین سال برای اساتید پوهنتون چند کنفرانس ملی برگزار کرد. ایشان بعداً در سال 1397 بعنوان مشاور انرژی و آب معاونت دوم ریاست جمهوری تقرر یافته و در کنار آن منحیث آمر دیپارتمنت فزیک هسته‌ای و اتمی، رئیس کمیتۀ نظارت از تطبیق پلان استراتژیک پوهنتون کابل، رئیس کمیتۀ پلان استراتژیک وزارت تحصیلات عالی جهت تدوین پلان استراتژیک وزارت تحصیلات عالی، نمایندۀ پوهنحی فزیک در ریاست کنفرانس‌های بین‌المللی وزارت امور خارجه، رابط اصلی دیپارتمنت فزیک هسته‌ای و آژانس انرژی اتمی ویانا IAEA و عضویت در سایر کمیته‌های وزارت تحصیلات عالی نیز به وظیفه خویش ادامه داده است.
داکتر میرزایی برای اول بار ماستری فزیک هسته‌ای را در کشور جهت بومی‌سازی علم فزیک هسته‌ای بنیان‌گذاری نموده و به ترجمۀ کتب فزیک هسته‌ای دوره لیسانس پرداخته است.
اکنون نیز طی فرمان مقام عالی ریاست جمهوری وظیفۀ خطیر مدیریت انرژی کشور به ایشان سپرده شده و بدون شک تجربیات و توانمندی علمی و مدیریتی ایشان در بهبود سکتور انرژی مفید واقع خواهد شد.