منوی اطلاعیه

داوطلبیAll tenders

یکشنبه ۱۴۰۰/۵/۱۰ - ۱۳:۲۷
Background image

داوطلبی پروژه خریداری دو قلم تیل پطرول و دیزل

 

اداره تنظیم خدمات انرژی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه خریداری دو قلم تیل پطرول و دیزل این اداره اشتراک نموده،  نقل چاپ شده شرطنامه و اسناد مربوطه را از مدیریت عمومی تدارکات و ویب سایت اداره محترم تدارکات ملی( https://ageops.net/da/procurement-procedure/announcement/bidding)  بدست آورده و آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه، طبق قانون و طرزالعمل تدارکات . . .

چهارشنبه ۱۴۰۰/۴/۱۶ - ۱۳:۷
Background image

 

 

 

RecentShow all

چهارشنبه ۱۴۰۰/۴/۱۶ - ۱۳:۷
Background image

 

 

 

شنبه ۱۴۰۰/۴/۵ - ۱۳:۱۲
Background image

داوطلبی پروژه خریداری تجهیزات تکنالوژی

اداره تنظیم خدمات انرژی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه خریداری تجهیزات  تکنالوژی اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه و اسناد مربوطه را از مدیریت . . .

بسته شده Show all

یکشنبه ۱۴۰۰/۵/۱۰ - ۱۳:۲۷

داوطلبی پروژه خریداری دو قلم تیل پطرول و دیزل

 

اداره تنظیم خدمات انرژی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه خریداری دو قلم تیل پطرول و دیزل این اداره اشتراک نموده،  نقل چاپ شده شرطنامه و اسناد . . .

چهارشنبه ۱۴۰۰/۳/۱۲ - ۱۳:۱۶

داوطلبی پروژه ترمیم و باسازی دفتر مقام

اداره تنظیم خدمات انرژی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه ترمیم و باسازی دفتر مقام این اداره اشتراک نموده  نقل چاپ شده شرطنامه و اسناد مربوطه را از . . .