قابل توجه هموطنان گرامی!

publication
14/10/1400

 

هموطنان عزیز و گرامی، برف یک نعمت الهی و منبع تامین منابع آب و عامل اساسی تغذیه آب های زیرزمینی در کشور بویژه شهر کابل می باشد. در شرایط حساس کنونی که سطح آب های زیرزمینی کشور به ویژه شهر کابل کاهش یافته است، لطف نموده برف های بام و حویلی ( صحن خانه ها) را به روی جاده ها و کوچه های کانکریتی انبار نکنید، همه آنرا در قسمت جذبی ( قسمت خاکی زمین) حویلی یا خانه های خویش جمع کنید تا چاه حویلی یا خانه های تان از خشکیدن نجات یافته و باعث تقویت آب های زیرزمینی ماحول تان گردد.

این پیام مهم را شریک سازید تا دیگر هموطنان نیز آگاه شوند.

آخرین اطلاعیه ها

یکشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ - ۱۱:۴۳
Background image

احتمال وقوع سیلاب و ازدیاد سطح آب دریا ها در بعضی از ساحات حوزه های دریائی کشور از تاریخ 26 الی 29 جدی سال جاری (1400)!

 

 

بر اساس تحلیل و تجزیه ستیشن های هایدرولوژیکی از برف و باران، تغییرات منفی اقلیم و پیشبینی‌های اداره هوا شناسی کشور و نهادهای بین‌المللی در برخی از مناطق کشوراحتمال بیشتر بارندگی . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ - ۱۲:۱۲
Background image

قابل توجه هموطنان گرامی!

 

هموطنان عزیز و گرامی، برف یک نعمت الهی و منبع تامین منابع آب و عامل اساسی تغذیه آب های زیرزمینی در کشور بویژه شهر کابل می باشد. در شرایط حساس کنونی که سطح آب های زیرزمینی کشور به ویژ . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ - ۹:۶
Background image

پیام آگاهی دهی .احتمال وقوع سیلاب و ازدیاد سطح آب دریا ها در بعضی از ساحات حوزه های دریائی کشور از تاریخ 13 الی 15 جدی سال جاری (1400)

🎡 بنا برتغیرات اقلیمی و بر اساس تحلیل های مقایسوی ارقام استیشن . . .

بازگشت به اطلاعیه ها