داوطلبی پروژه خریداری تجهیزات تکنالوژی

org_admin
Logo

Publish Date

Closing Date

اداره تنظیم خدمات انرژی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه خریداری تجهیزات  تکنالوژی اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه و اسناد مربوطه را از مدیریت عمومی تدارکات اداره تنظیم خدمات انرژی و ویب سایت اداره محترم تدارکات ملی بدست آورده، آفرهای خویش را  مطابق شرایط مندرج شرطنامه، طبق قانون و طرزالعمل  تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی مدت (22) یوم تقویمی به مدیریت عمومی تدارکات، منزل چهارم تعمیر نمبر(6) اداره تنظیم خدمات انرژی واقع سرک دارالامان، مقابل  سناتوریم ارائه نمایند، آفرهای ناوقت رسیده و انترنتی قابل قبول نمی‌باشد.

تضمین آفر به صورت  گرنتی بانکی به مبلغ(153000) یکصدو پنجاو یه هزار افغانی بوده و جلسه آفرگشایی طبق مندرجات شرطنامه به وقت و زمان تعیین شده مندرج شرطنامه مربوطه برگزار می‌گردد.

More tenders

یکشنبه ۱۴۰۰/۵/۱۰ - ۱۳:۲۷
Background image

داوطلبی پروژه خریداری دو قلم تیل پطرول و دیزل

 

اداره تنظیم خدمات انرژی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه خریداری دو قلم تیل پطرول و دیزل این اداره اشتراک نموده،  نقل چاپ شده شرطنامه و اسناد . . .

چهارشنبه ۱۴۰۰/۴/۱۶ - ۱۳:۷
Background image

اعلان دعوت به ابرازعلاقه‌مندی  

 

مدیریت عمومی تدارکات اداره تنظیم خدمات انرژی از تمام شرکت‌های خصوصی- تجارتی (لوژستیکی) و ساختمانی واجد شرایط تقاضا می‌نماید تا جهت اشتراک در  پروسه‌های تدارکاتی و خریداری‌های پرچون . . .

شنبه ۱۴۰۰/۴/۵ - ۱۳:۱۲
Background image

داوطلبی پروژه خریداری تجهیزات تکنالوژی

اداره تنظیم خدمات انرژی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه خریداری تجهیزات  تکنالوژی اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه و اسناد مربوطه را از مدیریت . . .

Back to tenders