داوطلبی پروژه ترمیم و باسازی دفتر مقام

org_admin
Logo

Publish Date

Closing Date

Location Kabul

اداره تنظیم خدمات انرژی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه ترمیم و باسازی دفتر مقام این اداره اشتراک نموده  نقل چاپ شده شرطنامه و اسناد مربوطه را از مدیریت عمومی تدارکات بدست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه، طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سر بسته از تاریخ نشر اعلان به مدت (۲۱) یوم  تقویمی به مدیریت  عمومی تدارکات منزل چهارم، تعمیر نمبر(۶) اداره تنظیم خدمات انرژی واقع سرک دارالامان ارایه نمایند.

تضمین آفر به صورت گرنتی بانکی به مبلغ(50000) پنجاهزار افغانی بوده و جلسه آفر گشایی طبق مندرجات شرطنامه به روز، وقت و زمان معینه مندرج شرطنامه برگزار می‌گردد.

آفرهای نا وقت رسیده و انترنتی قابل قبول نمی‌باشد.

Documents

7.pdf
6.pdf
5.pdf
8.pdf
4.pdf
3.pdf
1.pdf
2.pdf

More tenders

چهارشنبه ۱۴۰۰/۳/۱۲ - ۱۳:۱۶ Kabul
Background image

داوطلبی پروژه ترمیم و باسازی دفتر مقام

اداره تنظیم خدمات انرژی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه ترمیم و باسازی دفتر مقام این اداره اشتراک نموده  نقل چاپ شده شرطنامه و اسناد مربوطه را از . . .

Back to tenders