اعلان دعوت به ابرازعلاقه‌مندی  

publication
7/7/2021

Publish Date

Closing Date

 

مدیریت عمومی تدارکات اداره تنظیم خدمات انرژی از تمام شرکت‌های خصوصی- تجارتی (لوژستیکی) و ساختمانی واجد شرایط تقاضا می‌نماید تا جهت اشتراک در  پروسه‌های تدارکاتی و خریداری‌های پرچون مورد ضرورت این اداره، در خواست‌های خویش را با یک ورق کاپی جواز به مدیریت عمومی تدارکات اداره تنظیم خدمات انرژی، واقع سرک دارالامان، وزارت اسبق انرژی و آب، تعمیر نمبر(6)، منزل چهارم این اداره،  تسلیم و ثبت دیتابس نمایند تا به رؤیت آن به وقت و زمان معین در پروسه‌های تدارکاتی و خریداری‌ها ذریعه ایمیل رسمی از تمام داوطلبان واجد شرایط طبق قانون و طرزالعمل تدارکات و سند معیاری در خواست نرخ‌گیری دعوت به عمل آید.

More tenders

یکشنبه ۱۴۰۰/۵/۱۰ - ۱۳:۲۷
Background image

داوطلبی پروژه خریداری دو قلم تیل پطرول و دیزل

 

اداره تنظیم خدمات انرژی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه خریداری دو قلم تیل پطرول و دیزل این اداره اشتراک نموده،  نقل چاپ شده شرطنامه و اسناد . . .

چهارشنبه ۱۴۰۰/۴/۱۶ - ۱۳:۷
Background image

اعلان دعوت به ابرازعلاقه‌مندی  

 

مدیریت عمومی تدارکات اداره تنظیم خدمات انرژی از تمام شرکت‌های خصوصی- تجارتی (لوژستیکی) و ساختمانی واجد شرایط تقاضا می‌نماید تا جهت اشتراک در  پروسه‌های تدارکاتی و خریداری‌های پرچون . . .

شنبه ۱۴۰۰/۴/۵ - ۱۳:۱۲
Background image

داوطلبی پروژه خریداری تجهیزات تکنالوژی

اداره تنظیم خدمات انرژی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه خریداری تجهیزات  تکنالوژی اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه و اسناد مربوطه را از مدیریت . . .

Back to tenders